پنج‌شنبه 25 مهر‌ماه سال 1392
عید دیدنی از درختان

 

 دیروز عید قربان ،  نه گوسفندی  کشتم  و  نه درختی  کاشتم  ... 

فرصتی دست داد تا به عید دیدنی درختانی  که اسفند ماه 90 به همت تعدادی از دوستان کاشته بودیم برم.  

درختَکان سلام رساندند به همراه آرزوهای خوب. 

 

 

 

 

جمعی که در اسفند ماه 90 این درختان را کاشت 

 

لینک روز کاشت درختان

لینک مرتبط عکس‌های قبلی

Design: Hasan Bardal