دوشنبه 6 بهمن‌ماه سال 1393
افتتاح نمایشگاه سیزدهمین دو سالانه ملی عکس ایران

آغاز بکار نمایشگاه سیزدهمین دو سالانه ملی عکس ایران در موزه هنرهای معاصر

نمایش 57 مجموعه عکس و تک عکس بر دیوار موزه معاصر تهران


لینک خبر 

سیزدهمین دو سالانه ملی عکس 

کاپوچینو (بهشب عباسی)

 عکس‌های قبلی

Design: Hasan Bardal