سه‌شنبه 12 اسفند‌ماه سال 1393

  

امسال برغم تمامی تلاش دوستان  دست اندر کار در امر ساخت و اجرای فرش خاکی ، متاسفانه بنا به برخی دلایل  و تنشهای ایجاد شده ، ماحصل کار حداقل دلچسب من نبود . و این امر باعث گردید حتی عکسی" کمتر بد"  نیز از فرش ثبت نکنم....

در حاشیه  و هیاهوی فرش  و فرشها  و در کمپ عوامل اجرایی فرش خاکی  ، اثر چشم نوازی  از احمد کارگران  هنرمند  برجسته هرمزگانی  خودنمایی میکرد که من رو مجبور کرد به ثبت عکس یادگاری  با خودش .

نام اثر : هوو چمک

عکس : ادریس  سعیدی

باز هم ممنون از احمد کارگران عزیز  
 عکس‌های قبلی

Design: Hasan Bardal