چهارشنبه 1 مهر‌ماه سال 1394
37 سالگی


37 سال تمام شد
و من همچنان فرزند کوچکت
امیدوارم کماکان آفتاب حضورت گرمی بخش وجودم باشد
در حضور مهربان مادرم. گل آفتاب
تاریخ عکس . نوروز 94


 عکس‌های قبلی

Design: Hasan Bardal