چهارشنبه 9 فروردین‌ماه سال 1396
نوروز بارانی

سالها پیش در دوران تحصیل در مقطع کوتاهی ،خدمتکار سالخورده یا همان بابای مدرسه جدیدی برایمان آمد که اسم و فامیل جالبی داشت . اسمش نوروز و فامیل ایشان بارانی .(نوروز بارانی)

نوروز پرباران امسال بندرعباس ،ناگزیر منو برد به سالهایی که عدد سنم  هنوز تک رقمی  بود و  بندرعباس  پرباران تری داشتیم..

عکس: نوروز سال هشتاد هشت ، محله قلعه شاهی بندرعباس ،خیابان فیصل دانش

پی نوشت: تا جاییکه  میدانم همان اواخر دهه شصت نوروز بارانی مرحوم شدند.
 عکس‌های قبلی

Design: Hasan Bardal